Referenties

[1] F. Beukers, "Modellen en Computers", collegediktaat, 1997;
[2] R.H.Bisseling, "Een parallel buffet", De Vakidioot, nr. 4('97-'98), pp.14-18.
[3] A. van Dam, "Het BSP-model", eerstejaars bibliotheekopdracht, 1997.
[4] M. Hochstenbach, "Opgave praktikum Modellen en Computers voor CS-ers", 1998.
[5] L.G. Valiant, "A bridging Model for Parallel Computation", Communications of the ACM, 33, nr. 8 (1990),pp. 103-111.