New:
* Photo Gallery
* Older Photographs

Standards compliant! :
Valid HTML 4.01!
Valid CSS!

Google
Search this site


Lagrange interpolatie

De applet staat hieronder. Het bovenste TextField toont informatie over wat je op dat moment moet doen en laat uiteindelijk de formule voor de polynoom zien. Het TextField daaronder laat de coordinaten van de reeds aangeklikte punten zien. Het keuze-item links geeft je de mogelijkheid om de schaal van het grafiekscherm te wijzigen.
Punten worden eenvoudig toegevoegd door met de muis te klikken in het grafiekscherm. Het kleine TextField naast de knoppen toont de coordinaten van de muis. Wanneer je voldoende punten hebt toegevoegd, klik je op de [interpoleer]-knop. De polynoom zal getekend worden en de formule getoond worden. Het aanpassen van de schaal, laat de grafiek ook meteen hertekenen. De [wissen]-knop verwijdert alle punten en wist de polynoom.

Probeer dit!

  • Begin met één punt en klik op [interpoleer]. Voeg een punt toe en interpoleer weer. Herhaal dit een aantal keer en zie hoe de polynoom door één punt telkens verandert!
  • Als je weinig van de grafiek ziet, verklein dan de schaal (groter domein). Zo krijg je een beter overzicht van de functie.

Bekende problemen:

  • De eerste keer dat je de schaal aanpast, wordt de grafiek niet hertekend, na één keer extra klikken komt dit niet meer voor.
  • Wanneer polynomen met een hoge graad op een kleine schaal worden afgebeeld (1:1, 1:2) verschijnen er veel lelijke verticale lijnen in de grafiek. Negeer deze gewoon.

Bron-code

Download Polyplotp.java.

This page in English